Raport miesięczny – styczeń 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne 53+000 – 54+450, 58+100 – 58+700, poszerzenie km 70+800 –71+533 jezdnia północna, łącznica południowa węzeł Luboszów, droga dojazdowa do zbiornika ZE-68, droga tymczasowa do MA44 – strona południowa. nasypy 61+800 – 62+200, dojazdy do obiektu PZ-40a strona południowa, PZ-55 strona północna, podłoże pod warstwy konstrukcyjne: km …

Raport miesięczny – grudzień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 53+000 do 54+450, 54+570 do 55+700 oraz nawierzchni przewiązek w km 53+250, 54+700, 61+200, 62+700, 66+700, rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej – łącznica południowa węzła Luboszów, roboty ziemne 54+570 – 58+700, 67+500-69+100, droga tymczasowa do MA44 – …

Raport miesięczny – listopad 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 53+000 – 55+700 oraz 65+000 – 69+000, roboty ziemne 54+600 – 58+700, 61+200 – 63+000, 67-69, zbiorniki ZE67 i ZE68, nasypy 62+500 – 65+000, stabilizacja 50+600 – 51+400, 52+200 – 53+000, 60+200 – 61+000, 62+700 – 63+000, …

Raport miesięczny – październik 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 54+550 -55+700 str. prawa, 55+700-58+700 str. lewa, 61+200-64+400 str. l., 65+525-69+200 str. p. roboty ziemne 50+550-53+000, 54+550-58+700, 61+200-66+400, 65+525-67+800, stabilizacja 50+000-50+800 (WA39), 59+150-60+850, kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice kruszenie materiału z …

Raport miesięczny – wrzesień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej w km 50-53, 53+200-55+600 i 59+100-61+000 rozbiórka poboczy, odhumusowanie w km 53+200-55+600, rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, wywóz gruzu betonowego, inwentaryzacja drzew do wycinki, roboty ziemne 50+000-50+100, 50+500-53+000, 59+100-65+000, nasypy 59+600-59+900, 60+200-60+500, 61+20061+500 wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie …

Raport miesięczny – sierpień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej w km 53-59 i 65-65+500 rozbiórka poboczy, odhumusowanie w km 50+000-50+200, 53+200-55+600, w. Luboszów, łącznice MOP płd., okolic obiektów PZ39a, PZ40a, Ma44, PZ45a, PZ55, rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, wywóz gruzu betonowego, inwentaryzacja drzew do wycinki, roboty ziemne 50+200-53, 55+600-64+500, …

Raport miesięczny – lipiec 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej, Rozbiórka poboczy, Odhumusowanie, Rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, Wywóz gruzu betonowego, Inwentaryzacja drzew do wycinki, Wykopy, Nasypy, Wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie drogowym, Ogrodzenia tymczasowe, Budowa nawierzchni tymczasowych rond na węzłach Golnice i Luboszów 2. Mostowa Oczyszczanie obiektów …

Raport miesięczny – czerwiec 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano w poszczególnych branżach: Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej, Rozbiórka poboczy Odhumusowanie, Rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, Inwentaryzacja stanu 0, Inwentaryzacja drzew do wycinki, Inwentaryzacja granic PD, Wycinki, mulczowanie i karczowamiie drzew w pasie drogowym, Mulczowanie i karczowanie w Nadleśnictawach …

Raport miesięczny – maj 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano: inwentaryzację stanu 0, inwentaryzację drzew do wycinki, inwentaryzację granic PD, inwentaryzację przyrodniczą zakończono protokołem za maj, inwentaryzacje ornitologiczno – hiropterologiczne obszarów drzew przeznaczonych do wycinki, rozpoznanie saperskie, ujawniony niewybuch został wywieziono przez patrol saperski, wycinki drzew w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów, mulczowanie i karczowanie w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów, rozpoczęto wycinki …

Raport miesięczny – kwiecień 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano: inwentaryzację stanu 0, inwentaryzację drzew do wycinki, ustalenie granic PD, inwentaryzację przyrodnicza zakończono protokołem początkowym, inwentaryzację ornitologiczna obszarów drzew przeznaczonych do wycinki, rozpoznanie saperskie, dostawę separatorów ruchu, uzgodnianie porozumień z Nadleśnictawami Bolesławiec, Chocianów, Śiętoszów, opracowywanie projektów COR, kontraktację robót, weryfikację otrzymanej dokumentacji projektowej, tyczenie fundamentów obiektów PZ, rozpoczęto wycinkę …