Raport miesięczny – listopad 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów, na odcinku drogi głównej wzdłuż obiektu PZ-55 oraz w obrębie dróg dojazdowych – kontynuacja prac; podłoże pod stabilizację w obrębie …

Raport miesięczny – październik 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53 – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – rozpoczęcie prac; podłoże pod stabilizację w …

Raport miesięczny – wrzesień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53, nasyp w obrębie drogi gminnej węzła Luboszów oraz ronda, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a i PZ-47b oraz w obrębie dróg drogach dojazdowych; podłoże pod stabilizację na poszerzeniu drogi głównej od km …

Raport miesięczny – sierpień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty rozbiórkowe – rozbiórka warstw konstrukcyjnych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53; roboty ziemne – nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55 i drogach dojazdowych; stabilizacja drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych; warstwa mrozoochronna km 64+500 – km 64+950, podbudowa z chudego …

Raport miesięczny – lipiec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne km 61+000 – km 61+350, km 64+500 – km 64+950, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55; stabilizacja dojazd od obiektu WA-39, km 61+000 – km 61+250 wraz z dojazdem do obiektu WA47, km 64+500 – km 64+950, drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych; warstwa mrozoochronna, …

Raport miesięczny – maj 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne km 61+350 – km 61+900, km 64+300 – km 65+550, na dojazdach do obiektów PZ-40a, PZ-45a, łącznica południowa węzła Luboszów, wykopy/nasypy w obrębie rozbiórek ław fundamentowych w km 69+200; stabilizacja, km 55+600 – km 55+700, km 58+700 do km 59+150, km 61+350 – km 62+600, km …

Raport miesięczny – kwiecień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej; km 58+700.00 – km 59+150 cała szerokość; rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km km 54+300, km 55+600, km 59+100; roboty ziemne km 50+135-50+600, 61+200 – 62+700, km 64+ 100 – km 65+550 (w trakcie), na dojazdach do …

Raport miesięczny – marzec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej 50+135.00 – 0+600 cała szerokość, rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km 50+250.00, 53+100, 54+300, km 61+200, 62+700, km 66+700 oraz 69+100; roboty ziemne 54+131 –54+450, 61+200 –62+700, 63+900 –65+450, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a, PZ-45a, PZ-55, …

Raport miesięczny – luty 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne 53+000 – 54+450, 58+100 – 58+700, poszerzenie km 70+800 –71+533 jezdnia północna i południowa, łącznica południowa węzeł Luboszów, w tym nasypy: km 54+200 – km 54+460, najazdy do obiektu PZ-40a strona połudn., PZ-55 strona północna, podłoże pod warstwy konstrukcyjne: km 53+000 do km 54+131, km 58+400 …