Kontakt


Odcinek 3

Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad


ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  https://www.gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze


ul. Bohaterów Westerplatte 31,
65-950 Zielona Góra
tel: 68 327 10 68
faks: 68 325 34 68
e-mail: biuroKP4@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/822/gddkia-zielona-gora
Kierownik Projektu: Przemysław Solan

Nadzór - Konsultant

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze


ul. Bohaterów Westerplatte 31,
65-950 Zielona Góra
tel: 68 327 10 68
faks: 68 325 34 68
e-mail: biuroKP4@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  https://www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora
Inżynier Kontraktu: Przemysław Solan

Wykonawca

BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie


ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
strona internetowa:  https://www.budimex.pl/pl/
Dyrektor Kontraktu: Jarosław Wdowiak
Kierownik budowy: Grzegorz Konieczek


Odcinek 4

Zamawiający

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  https://www.gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze


ul. Bohaterów Westerplatte 31,
65-950 Zielona Góra
tel: 68 327 10 68
faks: 68 325 34 68
e-mail: biuroKP4@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  https://www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora
Kierownik Projektu: Przemysław Solan

Nadzór - Konsultant

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze


ul. Bohaterów Westerplatte 31,
65-950 Zielona Góra
tel: 68 327 10 68
faks: 68 325 34 68
e-mail: biuroKP4@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  https://www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora
Inżynier Kontraktu: Przemysław Solan

Wykonawca

Lider konsorcjum

KOBYLARNIA S.A.


Kobylarnia, ul. Zakole 1
86-061 Brzoza
strona internetowa:  http://www.kobylarnia.pl
Dyrektor Kontraktu: Łukasz Czeleko
Kierownik Budowy: Jacek Mindur

Wykonawca

Partnerzy konsorcjum

MIRBUD S.A.


ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice
strona internetowa:  http://www.mirbud.pl

Wykonawca

BUDPOL Sp. z o.o.


ul. Kopalniana 12 J
42-271 Częstochowa
strona internetowa:  http://www.budpol.com