Postęp robót – Odcinek 4

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 48.98% ogólny
Postęp: 38.31% roboty drogowe
Postęp: 51.79% roboty mostowe
Postęp: 19.64% roboty branżowe