Postęp robót – Odcinek 4

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 40.06% ogólny
Postęp: 25.14% roboty drogowe
Postęp: 37.10% roboty mostowe
Postęp: 15.60% roboty branżowe