Postęp robót – Odcinek 4

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 90.27% ogólny
Postęp: 67.27% roboty drogowe
Postęp: 76.54% roboty mostowe
Postęp: 31.85% roboty branżowe