Postęp robót – Odcinek 4

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 100% ogólny
Postęp: 100% roboty drogowe
Postęp: 100% roboty mostowe
Postęp: 100% roboty branżowe