Raport miesięczny – czerwiec 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano w poszczególnych branżach:

Lp. Branża Opis wykonanych prac
1. Drogowa
 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej,
 • Rozbiórka poboczy
 • Odhumusowanie,
 • Rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD,
 • Inwentaryzacja stanu 0,
 • Inwentaryzacja drzew do wycinki,
 • Inwentaryzacja granic PD,
 • Wycinki, mulczowanie i karczowamiie drzew w pasie drogowym,
 • Mulczowanie i karczowanie w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów,
 • Wycinki w Nadleśnictwie Śiętoszów
 • odwierty istniejącej nawierzchni betonowej dla określenia jej grubości przed jej rozebraniem,
 • Ogrodzenia tymczasowe,
2. Mostowa
 • Tyczenie fundamentów obiektów PZ
3. Inżynieria ruchu
 • Opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • Wdrażanie Projektów COR,
 • Montaż tabliczek hektometrowych, czasowych,
 • Dostawa i montaż separatorów ruchu
4. Pozostałe branże
 • Przekopy kontrolne w okolicy km70+920 w celu lokalizacji istniejących sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej,
5. Nadzory
 • Inwentaryzacja przyrodnicza zakończona protokołem za czerwiec,
 • Inwentaryzacja ornitologiczno – hiropterologiczna obszarów drzew przeznaczonych do wycinki,
 • Rozpoznanie saperskie,
 • Rozpoczęcie nadzoru archeologicznego
6. Inne
 • Kontraktacja robót,
 • Weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej, kontynuacja przeglądu dokumentacji projektowej i zgłaszanie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • Prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zapleczy budowy, zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • Opracowywanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia PZJ, zatwierdzenie wytwórni betonu, recepty na beton konstrukcyjny i niekonstrukcyjny, projekty technologiczne).