Raport miesięczny – lipiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie COR19 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 35+400 – 38+400 Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 38+400 – 43+700 Koszenie trawy w pasie drogowym Roboty drogowe i …

Raport miesięczny – czerwiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 43+700 – 48+500 Koszenie trawy w pasie drogowym Roboty drogowe i zieleń Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja) Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty …

Raport miesięczny – maj 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Humusowanie pasa rozdziału – w km 38-000 – 39+000 Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (w trakcie) Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 43+600 – 43+760 oraz w km 45+300 – 45+480 Umocnienie poboczy …

Raport miesięczny – kwiecień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Rozbiórka barier stalowych – w ok 35+500 – 38+500 Humusowanie terenów płaskich – w km 35+500 – 37+000 Humusowanie pasa rozdziału – w km 35+500 – 38+000 Humusowanie obiektu PZ-35a (w toku) Umocnienie rowów …

Raport miesięczny – marzec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Przekazanie do uzgodnień projektu czasowej organizacji ruchu – przełożenie ruchu na obie nitki na wewnętrzny pas jezdni na odcinku 38+500 – 50+000. Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a Rozbiórka barier stalowych – w ok 38+500 …

Raport miesięczny – luty 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 37+000 – 38+600‎ Humusowanie skarp i rowów – w km 37+000 – 40+000 Humusowanie pasa rozdziału – w km 40+000 – 41+000 …

Raport miesięczny – styczeń 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzenie COR 16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału, Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-36a, pobocze w km 42+500 – 45+500 oraz w km 46+000 – 50+000‎ Roboty ziemne (wykopy) …

Raport miesięczny – grudzień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a Roboty ziemne (wykopy) – rowy w okolicy węzła Iłowa Rozbiórka barier stalowych – w km 45+000 – 50+000‎ Uszczelnienie rowów matami bentonitowymi – w km 41+000 – …

Raport miesięczny – listopad 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono czasową organizację ruchu COR 10 – zabezpieczenie przejazdu bypassem przy obiekcie PZ-35A Wprowadzono COR15 – budowa ronda na DW296 etap 1 i 2 Wprowadzono COR18 -Zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a, wyspa centralna ronda, …

Raport miesięczny – październik 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 3 – budowa ronda z DW296 Zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu COR18 – ustawienie tablic ZZT w km 45+400 Wykonano koszenie traw na części północnej Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja), wyspa centralna …