Raport miesięczny – czerwiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 do 35+500 Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany …

Raport miesięczny – maj 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa Zatwierdzono Projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR 15 – budowa ronda – DW296, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w …

Raport miesięczny – kwiecień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa, Roboty drogowe i zieleń Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 42+300 – 42+700 Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a oraz w km 35+100 – 36+025, w km …

Raport miesięczny – marzec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda Wprowadzono COR w km 34+400 – 34+500. Zabezpieczenie robót do wykonania kanalizacji deszczowej. Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy w …

Raport miesięczny – luty 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Kontynuacja prac przygotowawczych placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a oraz PZ-36a Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 33+760 -35+000 Warstwa mrozoochronna km 41+600 – 45+000 Warstwa ulepszonego podłoża w km 37+000 – 37+650 …

Raport miesięczny – styczeń 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 36+000 – 37+000. Transport humusu z odcinka km 38+500 – …

Raport miesięczny – grudzień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Zatwierdzono Projekt COR 12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych PZ35a i PZ36a Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (wykopy) – Zjazd publiczny na Orlen. Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a strona …

Raport miesięczny – listopad 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych PZ 35a i PZ 36a, COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej w km 34+400 – 34+550. Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa Wykonano …

Raport miesięczny – październik 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR11 – przejazdy awaryjne. Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych PZ 35a i PZ 36a, COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej w km 34+400 – 34+550. Kontynuowano …

Raport miesięczny – wrzesień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a, Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR11 – przejazdy awaryjne. Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego. Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa. Zatwierdzono …