Raport miesięczny – kwiecień 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano:

 • inwentaryzację stanu 0,
 • inwentaryzację drzew do wycinki,
 • ustalenie granic PD,
 • inwentaryzację przyrodnicza zakończono protokołem początkowym,
 • inwentaryzację ornitologiczna obszarów drzew przeznaczonych do wycinki,
 • rozpoznanie saperskie,
 • dostawę separatorów ruchu,
 • uzgodnianie porozumień z Nadleśnictawami Bolesławiec, Chocianów, Śiętoszów,
 • opracowywanie projektów COR,
 • kontraktację robót,
 • weryfikację otrzymanej dokumentacji projektowej,
 • tyczenie fundamentów obiektów PZ,
 • rozpoczęto wycinkę w Nadleśnictwach Bolesławiec i Chocianów.