Raport miesięczny – maj 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano:

 • inwentaryzację stanu 0,
 • inwentaryzację drzew do wycinki,
 • inwentaryzację granic PD,
 • inwentaryzację przyrodniczą zakończono protokołem za maj,
 • inwentaryzacje ornitologiczno – hiropterologiczne obszarów drzew przeznaczonych do wycinki,
 • rozpoznanie saperskie, ujawniony niewybuch został wywieziono przez patrol saperski,
 • wycinki drzew w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów,
 • mulczowanie i karczowanie w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów,
 • rozpoczęto wycinki w Nadleśnictwie Śiętoszów oraz w pasoe drogowym
 • opracowywanie projektów COR wraz z procedurą zatwierdzenia dokumentacji,
 • kontraktację robót,
 • weryfikację otrzymanej dokumentacji projektowej,
 • tyczenie fundamentów obiektów PZ,
 • odwierty istniejącej nawierzchni betonowej dla określenia jej grubości przed jej rozebraniem,
 • odwierty istniejącej nawierzchni betonowej dla weryfikacji podłoża,
 • badania CPTU oraz weryfikacja podłoża obiektów mostowych,
 • ogrodzenia tymczasowe,
 • montaż tabliczek hektometrowych,
 • dostawę separatorów ruchu,
 • inwentaryzację dróg,
 • przekopy kontrolne w rejonie obiektów WD-53 i PZ-55 w celu lokalizacji i przebiegu istniejących sieci i możliwości udzielenia wyjaśnień przez NA,
 • dalszy przegląd dokumentacji projektowej i zgłoszenie dalszych spostrzeżeń / uwag i wniosków o uzupełnienie braków / wyjaśnienie rozbieżności,
 • prace kameralne w zakresie ustalenia i przygotowania zaplecza pod wytwórnię, place składowe,
 • opracowanie Dokumentów Wykonawcy (wnioski materiałowe, zgłoszenia SPZJ, zatwierdzenie wytwórni betonu, recepty na beton konstyrukcyjny i niekonstrukcyjny, projekty technologiczne)