Postęp robót – Odcinek 3

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 42.3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 52.6% zaawansowanie dla całości robót
Postęp: 58.9% wymagania ogólne
Postęp: 86.7% roboty przygotowawcze
Postęp: 55.8% roboty ziemne
Postęp: 80.8% roboty mostowe
Postęp: 54% roboty branżowe