Postęp robót – Odcinek 3

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 100% zaawansowanie dla całości robót
Postęp: 100% wymagania ogólne
Postęp: 100% roboty przygotowawcze
Postęp: 100% roboty ziemne
Postęp: 100% roboty mostowe
Postęp: 100% roboty branżowe