Postęp robót – Odcinek 3

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 69.1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 72.1% zaawansowanie dla całości robót
Postęp: 68.1% wymagania ogólne
Postęp: 94.8% roboty przygotowawcze
Postęp: 64.4% roboty ziemne
Postęp: 90.5% roboty mostowe
Postęp: 68.1% roboty branżowe