Postęp robót – Odcinek 3

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 90.5% zaawansowanie dla całości robót
Postęp: 88.8% wymagania ogólne
Postęp: 98.8% roboty przygotowawcze
Postęp: 77.7% roboty ziemne
Postęp: 100% roboty mostowe
Postęp: 87% roboty branżowe