Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000
oraz odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533

Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000
oraz odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533

Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000
oraz odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ / OTWARCIE DROGI
Odcinek 3
21/01/2021 r. - 28/09/2023 r.
Odcinek 4
27/01/2021 r. - 13/10/2023 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ
Odcinek 3
175 145 228, 85 zł
Odcinek 4
258 700 000,01 zł
/ WARTOŚĆ CAŁOŚCI KONTRAKTU
Odcinek 3
196 994 592 zł
Odcinek 4
286 797 873 zł
/ NAZWA KONTRAKTU

Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady na odcinku „3” od km 33+760 do km 50+000 oraz odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533

Cel i lokalizacja inwestycji

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego (istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km) do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymianę zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowanie nośności drogi do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

W związku z powyższym założono rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej jezdni południowej, jej poszerzenie i odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu cementowego przy wykorzystaniu materiału uzyskanego z rozbiórki (do warstwy podbudowy betonowej).

Ponadto przewiduje się wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt.

Odcinek 3

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, na terenie gmin: Iłowa i Żagań. Zadanie w całości zlokalizowane jest w istniejącym pasie drogowym, poza terenem zabudowanym i w przeważającej części przebiega przez tereny leśne.


Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 21 stycznia 2021 r.
Wykonawca: BUDIMEX SA
Przekazanie placu budowy: 29 stycznia 2021 r.
Rozpoczęcie robót: 08 marca 2021 r.
Zakończenie robót przewidywane na: 2023 r.
Wartość kontraktu (brutto): 175 145 228,85 zł

 


Przebieg drogi

Przebudowa i dostosowanie odcinka „3” o długości 16,24 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa a kończy na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego.

 


Odcinek 4

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, na terenie gmin: Osiecznica i Bolesławiec.

Zadanie w całości zlokalizowane jest w istniejącym pasie drogowym, poza terenem zabudowanym i w przeważającej części przebiega przez tereny leśne.


Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 27 stycznia 2021 r.
Wykonawca: Lider: Kobylarnia SA

Partner: MIRBUD SA

Partner: BUDPOL Sp. z o. o.

Przekazanie placu budowy: 23 luty 2021 r.
Rozpoczęcie robót: 16 marca 2021 r.
Zakończenie robót przewidywane na: 2023 r.
Wartość kontraktu (brutto): 258 700 000,01 zł

 


Przebieg drogi

Przebudowa i dostosowanie odcinka „4” o długości 21,53 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego a kończy się za węzłem „Golnice”.

Odcinek 3

Odcinek 4