Raport miesięczny – czerwiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 2271D – Etap II; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty …

Raport miesięczny – maj 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D–Etap I; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap I; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne …

Raport miesięczny – kwiecień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz drogi powiatowej nr 2271D; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 i na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego; Wykonanie wykopów wraz …

Raport miesięczny – marzec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460; Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych …

Raport miesięczny – luty 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 61+650-61+950 – kontynuacja robót; Wykonanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-47b strona północna; Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja prac; Wykonanie podłoża …

Raport miesięczny – styczeń 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 55+359-55+650, km 55+700-55+835, km 56+100-56+350, km 61+650-61+950; km 63+850-64+300, km 66+283-66+850, km 67+550-67+900 – kontynuacja robót; Wykonie stabilizacji (przepust nr 35 – odc. drogi km 0+186 Miodowego Zakątka) – odc. do badania VSS; Wykonywanie warstwy …

Raport miesięczny – grudzień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b wraz z drogą dojazdową; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – kontynuacja prac; roboty ziemne – wykopy na długości poszerzenia drogi głównej od km 70+700 do km 71+553 – …

Raport miesięczny – listopad 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów, na odcinku drogi głównej wzdłuż obiektu PZ-55 oraz w obrębie dróg dojazdowych – kontynuacja prac; podłoże pod stabilizację w obrębie …

Raport miesięczny – październik 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53 – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b i drogach dojazdowych; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – rozpoczęcie prac; podłoże pod stabilizację w …

Raport miesięczny – wrzesień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – wykopy/nasypy w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53, nasyp w obrębie drogi gminnej węzła Luboszów oraz ronda, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a i PZ-47b oraz w obrębie dróg drogach dojazdowych; podłoże pod stabilizację na poszerzeniu drogi głównej od km …