Raport miesięczny – kwiecień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej; km 58+700.00 – km 59+150 cała szerokość; rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km km 54+300, km 55+600, km 59+100; roboty ziemne km 50+135-50+600, 61+200 – 62+700, km 64+ 100 – km 65+550 (w trakcie), na dojazdach do …

Raport miesięczny – marzec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej 50+135.00 – 0+600 cała szerokość, rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km 50+250.00, 53+100, 54+300, km 61+200, 62+700, km 66+700 oraz 69+100; roboty ziemne 54+131 –54+450, 61+200 –62+700, 63+900 –65+450, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-40a, PZ-45a, PZ-55, …

Raport miesięczny – luty 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne 53+000 – 54+450, 58+100 – 58+700, poszerzenie km 70+800 –71+533 jezdnia północna i południowa, łącznica południowa węzeł Luboszów, w tym nasypy: km 54+200 – km 54+460, najazdy do obiektu PZ-40a strona połudn., PZ-55 strona północna, podłoże pod warstwy konstrukcyjne: km 53+000 do km 54+131, km 58+400 …

Raport miesięczny – styczeń 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne 53+000 – 54+450, 58+100 – 58+700, poszerzenie km 70+800 –71+533 jezdnia północna, łącznica południowa węzeł Luboszów, droga dojazdowa do zbiornika ZE-68, droga tymczasowa do MA44 – strona południowa. nasypy 61+800 – 62+200, dojazdy do obiektu PZ-40a strona południowa, PZ-55 strona północna, podłoże pod warstwy konstrukcyjne: km …

Raport miesięczny – grudzień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 53+000 do 54+450, 54+570 do 55+700 oraz nawierzchni przewiązek w km 53+250, 54+700, 61+200, 62+700, 66+700, rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej – łącznica południowa węzła Luboszów, roboty ziemne 54+570 – 58+700, 67+500-69+100, droga tymczasowa do MA44 – …

Raport miesięczny – listopad 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 53+000 – 55+700 oraz 65+000 – 69+000, roboty ziemne 54+600 – 58+700, 61+200 – 63+000, 67-69, zbiorniki ZE67 i ZE68, nasypy 62+500 – 65+000, stabilizacja 50+600 – 51+400, 52+200 – 53+000, 60+200 – 61+000, 62+700 – 63+000, …

Raport miesięczny – październik 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni głównej wraz z opaską bitumiczną w km 54+550 -55+700 str. prawa, 55+700-58+700 str. lewa, 61+200-64+400 str. l., 65+525-69+200 str. p. roboty ziemne 50+550-53+000, 54+550-58+700, 61+200-66+400, 65+525-67+800, stabilizacja 50+000-50+800 (WA39), 59+150-60+850, kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni jezdni drogi głównej – węzeł Golnice kruszenie materiału z …

Raport miesięczny – wrzesień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej w km 50-53, 53+200-55+600 i 59+100-61+000 rozbiórka poboczy, odhumusowanie w km 53+200-55+600, rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, wywóz gruzu betonowego, inwentaryzacja drzew do wycinki, roboty ziemne 50+000-50+100, 50+500-53+000, 59+100-65+000, nasypy 59+600-59+900, 60+200-60+500, 61+20061+500 wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie …