Raport miesięczny – wrzesień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka barier stalowych – odcinek od km 50+000 do km 70+650 strona północna oraz od km 69+200 do km 70+650 wraz z łącznicami węzła Golnice – zakończenie robót; Rozbiórka nawierzchni i warstw konstrukcyjnych przewiązek na rondzie tymczasowym węzła Golnice; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopu pod rowy przydrożne …

Raport miesięczny – sierpień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka barier stalowych – odcinek od km 50+000 do km 70+650 strona północna i południowa wraz z łącznicami węzła Golnice – kontynuacja robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – zakończenie robót; Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy …

Raport miesięczny – lipiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II – zakończenie robót; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – zakończenie robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – kontynuacja robót; …

Raport miesięczny – czerwiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 2271D – Etap II; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty …

Raport miesięczny – maj 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D–Etap I; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap I; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne …

Raport miesięczny – kwiecień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 oraz drogi powiatowej nr 2271D; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 297 i na poszerzeniu jezdni drogi głównej pod poszerzenie jezdni od strony pasa dzielącego; Wykonanie wykopów wraz …

Raport miesięczny – marzec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych w km 51+950, km 53+550, km 55+200 oraz w km 56+460; Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych …

Raport miesięczny – luty 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 61+650-61+950 – kontynuacja robót; Wykonanie nasypu na najeździe do obiektu PZ-47b strona północna; Wykonywanie warstwy mrozoochronnej na poszerzeniu jezdni głównej strona północna i południowa od km 70+750 do km 71+533 – kontynuacja prac; Wykonanie podłoża …

Raport miesięczny – styczeń 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów: km 55+359-55+650, km 55+700-55+835, km 56+100-56+350, km 61+650-61+950; km 63+850-64+300, km 66+283-66+850, km 67+550-67+900 – kontynuacja robót; Wykonie stabilizacji (przepust nr 35 – odc. drogi km 0+186 Miodowego Zakątka) – odc. do badania VSS; Wykonywanie warstwy …

Raport miesięczny – grudzień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne – kontynuacja prac, nasypy na dojazdach do obiektów PZ-47b wraz z drogą dojazdową; roboty ziemne – wykopy/nasypy wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niweletą rowów – kontynuacja prac; roboty ziemne – wykopy na długości poszerzenia drogi głównej od km 70+700 do km 71+553 – …