Raport miesięczny – wrzesień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka barier stalowych – odcinek od km 50+000 do km 70+650 strona północna oraz od km 69+200 do km 70+650 wraz z łącznicami węzła Golnice – zakończenie robót; Rozbiórka nawierzchni i warstw konstrukcyjnych przewiązek na rondzie tymczasowym węzła Golnice; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie wykopu pod rowy przydrożne …

Raport miesięczny – sierpień 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka barier stalowych – odcinek od km 50+000 do km 70+650 strona północna i południowa wraz z łącznicami węzła Golnice – kontynuacja robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – zakończenie robót; Roboty ziemne – wykonanie górnej warstwy nasypu pod warstwy …

Raport miesięczny – lipiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II – zakończenie robót; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – zakończenie robót; Roboty ziemne – wykonanie wykopów/nasypów pod warstwy konstrukcyjne kolumn alarmowych  oraz zjazdów pożarowych  – kontynuacja robót; …

Raport miesięczny – wrzesień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie Docelowej Organizacji Ruchu w km 35+400 – 50+000 Roboty drogowe i zieleń Humusowanie obiektu PZ-36a oraz terenów płaskich (kontynuacja) Montaż barier stalowych w km 33+760 – 50+000 (brakujące odcinki) Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe) Wykonanie oznakowania pionowego …

Raport miesięczny – sierpień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja) Montaż barier stalowych w km 33+760 – 50+000 (brakujące odcinki) Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe) Montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych Budowa kolumn alarmowych po stronie północnej (kontynuacja) …

Raport miesięczny – lipiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie COR19 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 35+400 – 38+400 Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 38+400 – 43+700 Koszenie trawy w pasie drogowym Roboty drogowe i …

Raport miesięczny – czerwiec 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 2271D – Etap II; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap II; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty …

Raport miesięczny – czerwiec 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Wprowadzenie COR20 – rozdzielenie ruchu na jezdnię północną i południową w km 43+700 – 48+500 Koszenie trawy w pasie drogowym Roboty drogowe i zieleń Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (kontynuacja) Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich – roboty …

Raport miesięczny – maj 2023

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Roboty rozbiórkowe – rozbiórka konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2271D–Etap I; Wykonanie robót ziemnych – wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2271D – Etap I; Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem rowów na odcinkach ze zmianą niwelety rowów – kontynuacja robót; Roboty ziemne …

Raport miesięczny – maj 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia Roboty drogowe i zieleń Humusowanie pasa rozdziału – w km 38-000 – 39+000 Humusowanie obiektu PZ-35a oraz PZ-36a (w trakcie) Umocnienie rowów elementami betonowymi – w km 43+600 – 43+760 oraz w km 45+300 – 45+480 Umocnienie poboczy …