Raport miesięczny – sierpień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty rozbiórkowe – rozbiórka warstw konstrukcyjnych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 297 na dojeździe do obiektu WD-53; roboty ziemne – nasypy na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55 i drogach dojazdowych; stabilizacja drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych; warstwa mrozoochronna km 64+500 – km 64+950, podbudowa z chudego …

Raport miesięczny – sierpień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Potwierdzenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonanie (Kamień Milowy nr 2) Zatwierdzono Projekt czasowej organizacji ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II Trwają uzgodnienia dotyczące projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT w km 45+400 Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a …

Raport miesięczny – lipiec 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne km 61+000 – km 61+350, km 64+500 – km 64+950, na dojazdach do obiektów PZ-39a, PZ-55; stabilizacja dojazd od obiektu WA-39, km 61+000 – km 61+250 wraz z dojazdem do obiektu WA47, km 64+500 – km 64+950, drogi dojazdowe do zbiorników i obiektów mostowych; warstwa mrozoochronna, …

Raport miesięczny – lipiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa, Zatwierdzono Projekt COR16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 …

Raport miesięczny – czerwiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 do 35+500 Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany …

Raport miesięczny – maj 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa roboty ziemne km 61+350 – km 61+900, km 64+300 – km 65+550, na dojazdach do obiektów PZ-40a, PZ-45a, łącznica południowa węzła Luboszów, wykopy/nasypy w obrębie rozbiórek ław fundamentowych w km 69+200; stabilizacja, km 55+600 – km 55+700, km 58+700 do km 59+150, km 61+350 – km 62+600, km …

Raport miesięczny – maj 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa Zatwierdzono Projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR 15 – budowa ronda – DW296, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w …

Raport miesięczny – kwiecień 2022

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni drogi głównej; km 58+700.00 – km 59+150 cała szerokość; rozbiórka nawierzchni betonowej przewiązek oraz nawierzchni wjazdów na budowę w km km 54+300, km 55+600, km 59+100; roboty ziemne km 50+135-50+600, 61+200 – 62+700, km 64+ 100 – km 65+550 (w trakcie), na dojazdach do …

Raport miesięczny – kwiecień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa, Roboty drogowe i zieleń Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 42+300 – 42+700 Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a oraz w km 35+100 – 36+025, w km …