Podwykonawcy – Odcinek 4

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Drewnex Wykonawstwo Sp. z o.o. Wycinka drzew i krzewów Podwykonawca
2 Conway STF Sp. K. Wykonanie pali prefabrykowanych Podwykonawca
3 PGW POLSKA GRUPA WYBURZENIOWA Sp. z o.o. Roboty rozbiórkowe obiektów inżynierskich, nawierzchni bet, asfaltowej i z kostki kamiennej Podwykonawca
4 ENVIESA Sp. z o.o. Sp.K. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Podwykonawca
5 FEDRECHT Sp. z o.o. Wykonanie ścianek szczelnych wraz z kotwami gruntowymi dla obiektów MA44, WD53, PZ39a Podwykonawca
6 F.H.U. TRANSPOL 2 Marcin Wójcicki Wykonanie kompleksowych robót przygotowawczych, ziemnych drogowych i mostowych, podbudów, nawierzchni oraz wykopów zbiorników retencyjnych Podwykonawca
7 ZIE Mordko Sp. z o.o. Przebudowa kolizji i zasilania średniego napięcia 20 kV Podwykonawca
8 MOSTMARPAL Sp. z o.o. Wykonanie pali fundamentowych wielkośrednicowych fi 1500 mm wraz z próbnym obciążeniem Podwykonawca
9 INTERTEL Grzegorz Jakowicz Kompleksowe wykonanie sieci telekomunikacyjnej (teletechnicznej) wraz z niezbędnym przebudowaniem kolizji Podwykonawca
10 PHU DA-SO Daniel Sokołowski Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych. Kompleksowa wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem i usunięciem karpin. Prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne w ramach wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. Podwykonawca
11 AARSLEFF Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie i wbicie pali prefabrykowanych dla obiektów PZ-45a, PZ-55 Podwykonawca
12 STANEX Sp. z o.o. Kompleksowe roboty ciesielsko - zbrojarskie dla obiektów WA-39, PZ-39a, WA-47, WD-53 Podwykonawca
13 KOMLIDO Sp. z o.o. Budowa obiektów mostowych Podwykonawca
14 MELIKOM Sp. z o.o. Budowa kanalizacji i odwodnienia Podwykonawca
15 PHU DA-SO Daniel Sokołowski Wykonanie zieleni wraz z pielęgnacją Podwykonawca
16 B2 Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa i montaż łożysk oraz dylatacji dla obiektów mostowych Podwykonawca
17 PMB ROLBUD Wojciech Rola Dalszy Podwykonawca w zakresie budowy obiektów mostowych Dalszy Podwykonawca
18 POL-TOM Sp. z o.o. Montaż konstrukcji z blachy falistej Podwykonawca
19 DWD Service Sp. z o.o. Kompleksowy montaż odwodnienia mostowego Podwykonawca
20 DYWIDAG Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa, montaż i wykonanie systemów sprężających obiektów mostowych Podwykonawca
21 REKMA Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu cementowego Podwykonawca
22 BEDOK-STAL Karol Cichecki Montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych Podwykonawca
23 TECHNIKA BETONU Marcin Wichrowski Kompleksowe prace w zakresie wykonania obiektów mostowych Podwykonawca
24 KAMELEON GROUP Sp. z o.o. Sp.k. Kompleksowe wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej Podwykonawca
25 KAMEYA Sp z o. o Kompleksowe wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej Podwykonawca
26 INTERASPHALT Sp z o. o. Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego Podwykonawca
27 PPHU AMAPI – Paulina Cybuch Kompleksowa budowa oświetlenia drogowego Podwykonawca
Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 PUHP LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro Wynajem pomieszczeń biurowych Usługodawca
2 ABC-Service Sp. z o.o. Usługi sprzątania i utrzymania czystości Usługodawca
3 Agencja Ochrony TG Alarm System Sp. z o.o. Monitoring wizyjny i patrol dedykowany Usługodawca
4 FULKO Krzystof Staniec Rozpoznanie saperskie Usługodawca
5 "Andrzej Kozaczyk KO-EKO" Nadzór przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny Usługodawca
6 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa laboratoryjna Usługodawca
7 GEOPRZEM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Kompleksowa obsługa geodezyjna Usługodawca
8 Usługi Archeologiczne Dr Przemysław Kołosowski Kompleksowy nadzór archeologiczny Usługodawca
9 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Projekt i wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu. Montaż i utrzymanie tymczasowej bariery separacyjnej Usługodawca
10 SECURAS Sp. z o.o Usługi ochroniarskie Dalszy Usługodawca
11 Drewnex Wykonawstwo Sp. z o.o. Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Usługodawca
12 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni bit. na tymczasowych przejazdach, zjazdach i rondzie Usługodawca
13 Doltech Sp. z o.o. Przekruszenie i przesianie materiału Dalszy Usługodawca
14 GEO-Instruments Polska Sp. z o.o. Próbne obciążenia dynamiczne i statyczne nośności pali Dalszy Usługodawca
15 Bud-Spaw Sp. z o.o. Tymczasowa organizacja ruchu i jej utrzymanie Dalszy Usługodawca
16 Bud-Spaw Sp. z o.o. Tymczasowa organizacja ruchu i jej utrzymanie Usługodawca
17 GOODMEN 2020 Sp. z o.o. Kompleksowe kruszenie materiału z rozbiórek poboczy Usługodawca
18 PHU DA-SO Daniel Sokołowski Koszenie traw pasa dzielącego i poboczy Usługodawca
19 STABILIS Sp. z o.o. Wynajem maszyn budowlanych Usługodawca
20 FEDRECHT Sp. z o.o. Wyciagnięcie ścianek szczelnych Usługodawca
21 Firma Handlowo Usługowa TRANSPOL 2 Marcin Wójcicki Prace sprzętem mechanicznym wraz z obsługą operatorską Usługodawca
22 MELIKOM Sp. z o.o. Prace sprzętem mechanicznym wraz z obsługą operatorską Usługodawca
23 Usługi Transportowe Stanisław Borucki Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
24 ULMA Construccion Polsaka S.A. Najem deskowań, rusztowań, usług przygotowania indywidualnych form Dalszy Usługodawca
25 MAT-TRANS Mateusz Świątek Transport materiałów sypkich - pospółka i piasek Usługodawca
26 TECHNIKA BETONU Marcin Wichrowski Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Dalszy Usługodawca
27 DŹWIGI KOŁODZIEJ Przemysław Kołodziej Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Dalszy Usługodawca
28 EKO-WOOD - Jarosław Podyma Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
29 DAARAM Sp. z o.o. Transport materiałów sypkich - piasek Usługodawca
30 USŁUGI DŹWIGOWE Witold Sajewicz Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
31 RAFBUD - Rafał Karkowski Usługa pracy sprzętem budowlanym Usługodawca
32 USŁUGI DŹWIGOWE Iwona Charszczewska Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
33 PRACE BUDOWLANO-MOSTOWE Małgorzata Wichrowska Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
34 PPS RAJS-MET S.C. Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
35 MELIKOM Sp. z o.o. Roboty inżynierskie + prace sprzętem mechanicznym wraz z obsługą operatorską Usługodawca
36 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Radosław Milczarek Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
37 ANKUS - Piotrowice Transport kruszywa - mieszanka 0/31,5 mm oraz płyt bet. Usługodawca
38 DŹWIGI USŁUGI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. Usługi transportowe Usługodawca
39 STRABAG Sp. z o.o. Wynajem maszyn do układania nawierzchni betonowej Usługodawca
40 FREZ ASFALT Sp. zo.o. Frezowanie nawierzchni asfaltowej Usługodawca
41 MANOR Damian Dubas Ręczne kierowanie ruchem Usługodawca
42 GEOTECH BIURO USŁUG GEOTECHNICZNYCH Wykonanie ekspertyzy w zakresie nośności pali fundamentowych Usługodawca
43 GEO-WIERT Józef Wilk Wiercenia otworów badawczych dla określenia zwierciadła wody Usługodawca
Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa mieszanki betonu cementowego Dostawca
2 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa płyt betonowych Dostawca
3 KONSORCJUM STALI S.A. Zawiercie Dostawa elementów zbrojarskich Dostawca
4 IBF Polska Sp. z.o.o. Dostawa płyt ażurowych Dostawca
5 CMC Polska Sp. z.o.o. Dostawa stali zbrojeniowej B500SP Dostawca
6 KGHM Metraco S.A. Dostawa kruszywa - mieszanka 0/31,5 mm Dostawca
7 Lafarge Cement SA Dostawa cementu Dostawca
8 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawa cementu Dostawca
9 Cemex Polska Sp. z o. o. Dostawa maty betonitowej i geowłókniny do drenażu Dostawca
10 Centrum Rurowe Pikuła Sp. z o.o. Dostawa rur dwuściennych PP - DN 200-600 mm, rur filtracyjnych PCV - DN 125-200 mm, studzienek, rur trzonowych i teleskopu, stożków dociążających oraz uszczelek Dostawca
11 PPH "K.A.M." Sp. z o.o. Dostawa piasku Dostawca
12 SAFEROAD GRAWIL Dostawa, montaż oraz demontaż tablic drogowych typu E Dostawca
13 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa kompletnej konstrukcji stalowej przepustu typu Super Cor Dostawca
14 Górażdże Cement S.A. Dostawa cementu Dostawca
15 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dostawa kruszywa - bazaltowego oraz gabro Dostawca
16 WALBET A.D.K. Walkowiak Sp.j. Dostawa żwiru Dostawca
17 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawa cementu do stabilizacji podłoża Dostawca
18 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa płyt betonowych Dostawca
19 Betard Sp. z o.o. Produkcja pali prefabrykowanych Dalszy Dostawca
20 Geoindex Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa maty betonitowej i geowłókniny do drenażu Dostawca
21 PHU KYUBI Paweł Kubiak Dostawa przepustów i wylotów betonowych Dostawca
22 IBF Polska Sp. z.o.o. Dostawa barier betonowych Dostawca
23 RUREX Sp. z o.o. Sprzedaż membrany kubełkowej Dostawca
24 EKO-WOOD - Jarosław Podyma Sprzedaż pospółki i piasku Dostawca
25 BETARD Sp. z o.o. Prefabrykowane żelbetowe belki korytkowe łukowe oraz płyty łukowe zamykające Dostawca
26 HABA BETON JOHANN BARTLECHNER Sp. zo.o. Dostawa przepustów betonowych Dostawca
27 DWD SYSTEM Sp. z o.o. Dostawa elementów odwodnienia obiektów mostowych Dostawca
28 SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. Dostawa studni betonowych Dostawca
29 KYUBI Sp. z o.o. Dostawa przepustów i wylotów betonowych, piaskowników oraz pokryw włazowych Dostawca
30 BERGAN Sp. z o.o. Dostawa elementów kamiennych Dostawca
31 ZPB KACZMAREK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Dostawa galanterii bet. : krawężniki, obrzeża, kostka, ścieki Dostawca
32 RUREX Sp. z o.o. Dostawa elementów odwodnienia liniowego Dostawca
33 GOODMEN2020 Sp. z o.o. Dostawa kruszywa - piasek średni Dostawca