Podwykonawcy – Odcinek 4

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Drewnex Wykonawstwo Sp. z o.o. Wycinka drzew i krzewów Podwykonawca
2 Conway STF Sp. K. Wykonanie pali prefabrykowanych Podwykonawca
3 PGW POLSKA GRUPA WYBURZENIOWA Sp. z o.o. Roboty rozbiórkowe obiektów inżynierskich, nawierzchni bet, asfaltowej i z kostki kamiennej Podwykonawca
4 ENVIESA Sp. z o.o. Sp.K. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Podwykonawca
5 FEDRECHT Sp. z o.o. Wykonanie ścianek szczelnych wraz z kotwami gruntowymi dla obiektów MA44, WD53, PZ39a Podwykonawca
6 F.H.U. TRANSPOL 2 Marcin Wójcicki Wykonanie kompleksowych robót przygotowawczych, ziemnych drogowych i mostowych, podbudów, nawierzchni oraz wykopów zbiorników retencyjnych Podwykonawca
7 ZIE Mordko Sp. z o.o. Przebudowa kolizji i zasilania średniego napięcia 20 kV Podwykonawca
8 MOSTMARPAL Sp. z o.o. Wykonanie pali fundamentowych wielkośrednicowych fi 1500 mm wraz z próbnym obciążeniem Podwykonawca
9 INTERTEL Grzegorz Jakowicz Kompleksowe wykonanie sieci telekomunikacyjnej (teletechnicznej) wraz z niezbędnym przebudowaniem kolizji Podwykonawca
10 PHU DA-SO Daniel Sokołowski Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych. Kompleksowa wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem i usunięciem karpin. Prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne w ramach wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. Podwykonawca
11 AARSLEFF Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie i wbicie pali prefabrykowanych dla obiektów PZ-45a, PZ-55 Podwykonawca
12 STANEX Sp. z o.o. Kompleksowe roboty ciesielsko - zbrojarskie dla obiektów WA-39, PZ-39a, WA-47, WD-53 Podwykonawca
13 KOMLIDO Sp. z o.o. Budowa obiektów mostowych Podwykonawca
14 MELIKOM Sp. z o.o. Budowa kanalizacji i odwodnienia Podwykonawca
15 PHU DA-SO Daniel Sokołowski Wykonanie zieleni wraz z pielęgnacją Podwykonawca
16 B2 Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa i montaż łożysk oraz dylatacji dla obiektów mostowych Podwykonawca
17 PMB ROLBUD Wojciech Rola Dalszy Podwykonawca w zakresie budowy obiektów mostowych Dalszy Podwykonawca
18 POL-TOM Sp. z o.o. Montaż konstrukcji z blachy falistej Podwykonawca
19 DWD Service Sp. z o.o. Kompleksowy montaż odwodnienia mostowego Podwykonawca
20 DYWIDAG Sp. z o.o. Kompleksowa dostawa, montaż i wykonanie systemów sprężających obiektów mostowych Podwykonawca
21 REKMA Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu cementowego Podwykonawca
22 BEDOK-STAL Karol Cichecki Montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych Podwykonawca
23 TECHNIKA BETONU Marcin Wichrowski Kompleksowe prace w zakresie wykonania obiektów mostowych Podwykonawca
Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 PUHP LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro Wynajem pomieszczeń biurowych Usługodawca
2 ABC-Service Sp. z o.o. Usługi sprzątania i utrzymania czystości Usługodawca
3 Agencja Ochrony TG Alarm System Sp. z o.o. Monitoring wizyjny i patrol dedykowany Usługodawca
4 FULKO Krzystof Staniec Rozpoznanie saperskie Usługodawca
5 "Andrzej Kozaczyk KO-EKO" Nadzór przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny Usługodawca
6 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa laboratoryjna Usługodawca
7 GEOPRZEM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Kompleksowa obsługa geodezyjna Usługodawca
8 Usługi Archeologiczne Dr Przemysław Kołosowski Kompleksowy nadzór archeologiczny Usługodawca
9 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Projekt i wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu. Montaż i utrzymanie tymczasowej bariery separacyjnej Usługodawca
10 SECURAS Sp. z o.o Usługi ochroniarskie Dalszy Usługodawca
11 Drewnex Wykonawstwo Sp. z o.o. Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Usługodawca
12 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni bit. na tymczasowych przejazdach, zjazdach i rondzie Usługodawca
13 Doltech Sp. z o.o. Przekruszenie i przesianie materiału Dalszy Usługodawca
14 GEO-Instruments Polska Sp. z o.o. Próbne obciążenia dynamiczne i statyczne nośności pali Dalszy Usługodawca
15 Bud-Spaw Sp. z o.o. Tymczasowa organizacja ruchu i jej utrzymanie Dalszy Usługodawca
16 Bud-Spaw Sp. z o.o. Tymczasowa organizacja ruchu i jej utrzymanie Usługodawca
17 GOODMEN 2020 Sp. z o.o. Kompleksowe kruszenie materiału z rozbiórek poboczy Usługodawca
18 PHU DA-SO Daniel Sokołowski Koszenie traw pasa dzielącego i poboczy Usługodawca
19 STABILIS Sp. z o.o. Wynajem maszyn budowlanych Usługodawca
20 FEDRECHT Sp. z o.o. Wyciagnięcie ścianek szczelnych Usługodawca
21 Firma Handlowo Usługowa TRANSPOL 2 Marcin Wójcicki Prace sprzętem mechanicznym wraz z obsługą operatorską Usługodawca
22 MELIKOM Sp. z o.o. Prace sprzętem mechanicznym wraz z obsługą operatorską Usługodawca
23 Usługi Transportowe Stanisław Borucki Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
24 ULMA Construccion Polsaka S.A. Najem deskowań, rusztowań, usług przygotowania indywidualnych form Dalszy Usługodawca
25 MAT-TRANS Mateusz Świątek Transport materiałów sypkich - pospółka i piasek Usługodawca
26 TECHNIKA BETONU Marcin Wichrowski Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Dalszy Usługodawca
27 DŹWIGI KOŁODZIEJ Przemysław Kołodziej Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Dalszy Usługodawca
28 EKO-WOOD - Jarosław Podyma Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
29 DAARAM Sp. z o.o. Transport materiałów sypkich - piasek Usługodawca
30 USŁUGI DŹWIGOWE Witold Sajewicz Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
31 RAFBUD - Rafał Karkowski Usługa pracy sprzętem budowlanym Usługodawca
32 USŁUGI DŹWIGOWE Iwona Charszczewska Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
33 PRACE BUDOWLANO-MOSTOWE Małgorzata Wichrowska Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
34 PPS RAJS-MET S.C. Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
35 MELIKOM Sp. z o.o. Roboty inżynierskie + prace sprzętem mechanicznym wraz z obsługą operatorską Usługodawca
36 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Radosław Milczarek Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską Usługodawca
37 ANKUS - Piotrowice Transport kruszywa - mieszanka 0/31,5 mm oraz płyt bet. Usługodawca
38 DŹWIGI USŁUGI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. Usługi transportowe Usługodawca
Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa mieszanki betonu cementowego Dostawca
2 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa płyt betonowych Dostawca
3 KONSORCJUM STALI S.A. Zawiercie Dostawa elementów zbrojarskich Dostawca
4 IBF Polska Sp. z.o.o. Dostawa płyt ażurowych Dostawca
5 CMC Polska Sp. z.o.o. Dostawa stali zbrojeniowej B500SP Dostawca
6 KGHM Metraco S.A. Dostawa kruszywa - mieszanka 0/31,5 mm Dostawca
7 Lafarge Cement SA Dostawa cementu Dostawca
8 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawa cementu Dostawca
9 Cemex Polska Sp. z o. o. Dostawa maty betonitowej i geowłókniny do drenażu Dostawca
10 Centrum Rurowe Pikuła Sp. z o.o. Dostawa rur dwuściennych PP - DN 200-600 mm, rur filtracyjnych PCV - DN 125-200 mm, studzienek, rur trzonowych i teleskopu, stożków dociążających oraz uszczelek Dostawca
11 PPH "K.A.M." Sp. z o.o. Dostawa piasku Dostawca
12 SAFEROAD GRAWIL Dostawa, montaż oraz demontaż tablic drogowych typu E Dostawca
13 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa kompletnej konstrukcji stalowej przepustu typu Super Cor Dostawca
14 Górażdże Cement S.A. Dostawa cementu Dostawca
15 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Dostawa kruszywa - bazaltowego oraz gabro Dostawca
16 WALBET A.D.K. Walkowiak Sp.j. Dostawa żwiru Dostawca
17 Walter Schmidt Cement Polska Sp. z o.o. Dostawa cementu do stabilizacji podłoża Dostawca
18 TANDEM Sp. z o.o. Dostawa płyt betonowych Dostawca
19 Betard Sp. z o.o. Produkcja pali prefabrykowanych Dalszy Dostawca
20 Geoindex Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa maty betonitowej i geowłókniny do drenażu Dostawca
21 PHU KYUBI Paweł Kubiak Dostawa przepustów i wylotów betonowych Dostawca
22 IBF Polska Sp. z.o.o. Dostawa barier betonowych Dostawca
23 RUREX Sp. z o.o. Sprzedaż membrany kubełkowej Dostawca
24 EKO-WOOD - Jarosław Podyma Sprzedaż pospółki i piasku Dostawca
25 BETARD Sp. z o.o. Prefabrykowane żelbetowe belki korytkowe łukowe oraz płyty łukowe zamykające Dostawca
26 HABA BETON JOHANN BARTLECHNER Sp. zo.o. Dostawa przepustów betonowych Dostawca
27 DWD SYSTEM Sp. z o.o. Dostawa elementów odwodnienia obiektów mostowych Dostawca
28 SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. Dostawa studni betonowych Dostawca
29 KYUBI Sp. z o.o. Dostawa przepustów i wylotów betonowych, piaskowników oraz pokryw włazowych Dostawca
30 BERGAN Sp. z o.o. Dostawa elementów kamiennych Dostawca