Raport miesięczny – wrzesień 2023

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu i szczelności ogrodzenia
 • Wprowadzenie Docelowej Organizacji Ruchu w km 35+400 – 50+000

Roboty drogowe i zieleń

 • Humusowanie obiektu PZ-36a oraz terenów płaskich (kontynuacja)
 • Montaż barier stalowych w km 33+760 – 50+000 (brakujące odcinki)
 • Montaż ogrodzenia autostradowego (roboty wykończeniowe)
 • Wykonanie oznakowania pionowego w km 33+760 – 50+000 oraz na węźle Iłowa
 • Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni północnej
 • Nasadzenia na obiekcie PZ-36a oraz w km 37+000 – 37+200
 • Montaż słupków uchylnych na Łącznicach na węźle Iłowa

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt WA-31
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt MA-33
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt PZ-35a
  • Montaż poręczy schodów skarpowych
  • Montaż balustrady h=1,1m
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnienowych
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych
 • Obiekt PZ-36a
  • Montaż poręczy schodów skarpowych
  • Montaż balustrady h=1,1m
  • Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnienowych
  • Montaż stałych reperów geodezyjnych

Roboty branżowe

 • Brak prac
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 0,9%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 0,3%
Roboty ziemne 0,3%
Nawierzchnie 0,2%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 7,2%
Zieleń drogowa 1,1%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt PZ-35a 0,5%
Obiekt PZ-36a 0,2%
ROBOTY BRANŻOWE  
Przebudowy linii WN 9,5%