Raport miesięczny – listopad 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono czasową organizację ruchu COR 10 – zabezpieczenie przejazdu bypassem przy obiekcie PZ-35A Wprowadzono COR15 – budowa ronda na DW296 etap 1 i 2 Wprowadzono COR18 -Zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a, wyspa centralna ronda, …

Raport miesięczny – październik 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono czasową organizację ruchu COR15 etap 3 – budowa ronda z DW296 Zatwierdzono projekt czasowej organizacji ruchu COR18 – ustawienie tablic ZZT w km 45+400 Wykonano koszenie traw na części północnej Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a i PZ-36a (kontynuacja), wyspa centralna …

Raport miesięczny – wrzesień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wystąpiono o wydanie Świadectwa Przejęcia części robót dla odcinka 33+760 – 35+100 Wprowadzono czasową organizację ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez połączenie II i III odcinka Wprowadzono czasową organizację ruchu COR18 – budowa kolumn alarmowych, wymiana barier ochronnych w pasie rozdziału i w ciągu jezdni …

Raport miesięczny – sierpień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Potwierdzenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonanie (Kamień Milowy nr 2) Zatwierdzono Projekt czasowej organizacji ruchu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II Trwają uzgodnienia dotyczące projektu COR18 – zabezpieczenie robót ustawienia tablic ZZT w km 45+400 Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a …

Raport miesięczny – lipiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa, Zatwierdzono Projekt COR16 – zabezpieczenie budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 …

Raport miesięczny – czerwiec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR17 – puszczenie ruchu przez odcinek II – trasa główna w km 33+760 do 35+500 Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany …

Raport miesięczny – maj 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa Zatwierdzono Projekt Czasowej Organizacji Ruchu COR 15 – budowa ronda – DW296, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu COR16 – Zabezpieczenie robót budowy kolumn alarmowych, wymiany barier ochronnych w pasie rozdziału i w …

Raport miesięczny – kwiecień 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Transport kruszyw oraz montaż wytwórni do nawierzchni betonowej na zapleczu przy łącznicy węzeł Iłowa, Roboty drogowe i zieleń Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza w km 42+300 – 42+700 Roboty ziemne (nasypy w trakcie) – PZ-35a i PZ-36a oraz w km 35+100 – 36+025, w km …

Raport miesięczny – marzec 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa, Trwają uzgodnienia dotyczące Projektu Czasowej Organizacji Ruchu COR14 – DW296 – budowa ronda Wprowadzono COR w km 34+400 – 34+500. Zabezpieczenie robót do wykonania kanalizacji deszczowej. Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy w …

Raport miesięczny – luty 2022

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Kontynuacja prac przygotowawczych placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa Roboty drogowe i zieleń Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a oraz PZ-36a Roboty ziemne (wykopy) – rowy w km 33+760 -35+000 Warstwa mrozoochronna km 41+600 – 45+000 Warstwa ulepszonego podłoża w km 37+000 – 37+650 …