Raport miesięczny – październik 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR11 – przejazdy awaryjne. Trwają uzgodnienia Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych PZ 35a i PZ 36a, COR13 – zabezpieczenie robót przy budowie kanalizacji deszczowej w km 34+400 – 34+550. Kontynuowano …

Raport miesięczny – wrzesień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Uzgodniono i zatwierdzono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a, Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR11 – przejazdy awaryjne. Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego. Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa. Zatwierdzono …

Raport miesięczny – sierpień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Uzgodniono i wprowadzono projekt Tymczasowej Organizacji  Ruchu: COR7 dla odcinka trasy głównej  – schematy szybko postępujące Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a. Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego. Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa …

Raport miesięczny – lipiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu: COR6 organizacja ruchu na czas budowy ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500, COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850, COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+100. Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR5 dla odcinka trasy głównej w …

Raport miesięczny – czerwiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F. Podpisano porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku z wykorzystaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 296 do obsługi inwestycji, a także z Gminą Iłowa oraz Powiatem Żagań w sprawie drogi gminnej (dotyczy …

Raport miesięczny – maj 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR4 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 36+100 (zjazdy do obiektów mostowych). Wykonano przejazd tymczasowy kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary w km 89,517 przy obiekcie WA30. Uzgodniono warunki tymczasowej organizacji ruchu na styku odcinka …

Raport miesięczny – kwiecień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu COR1 w km 41+100 – 50+350 oraz COR2 tj. wykonanie zjazdu na plac magazynowy przy łącznicy węzeł Iłowa. Uzgodniono i otrzymano zgodę na wykonanie przejazdu tymczasowego kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary w km 89,517 przy obiekcie …

Raport miesięczny – marzec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Roboty drogowe i zieleń Wycinka drzew i krzewów (położenie drzew i krzewów) o średnicach 10-15cm, 16-35cm, 36-55cm, 56-75cm, śr.>75cm w km od 33+760 do 40+000. Wycinka drzew i krzewów – Lasy Państwowe w km 42+500 PZ-35a oraz 45+775 PZ-36a (strona północna i południowa). Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan …