Raport miesięczny – sierpień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Uzgodniono i wprowadzono projekt Tymczasowej Organizacji  Ruchu:
  • COR7 dla odcinka trasy głównej  – schematy szybko postępujące
 • Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu:
  • COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a.
 • Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego.
 • Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa
  oraz przy PZ-35A oraz PZ-36A.
 • Przedłożono rewizję nr 02 do Programu

Roboty drogowe

 • Rozbiórka nawierzchni betonowej i pobocza po stronie lewej w km 43+500 – 47+500 i 48+500 – 50+000 oraz po stronie prawej 35+700 i 39+000 – 41+100.
 • Rozbiórka barier w poboczu oraz barier pojedynczych w pasie rozdziału w km 35+500 – 41+100, a także rozbiórka elementów przeciwolśnieniowych w km 35+700 – 41+100
 • Frezowanie łat i poboczy w km 35+700 – 41+100
 • Wycinka drzew w km 35+700 – 41+100
 • Odhumusowanie w km 35+500 – 35+700 i 39+500 – 41+100
 • Roboty ziemne po stronie lewej w km 46+100 – 47+500 i 48+500 – 50+000 oraz po stronie prawej w km 40+000 – 41+100
 • Warstwa ulepszonego podłoża po stronie prawej w km 33+760 – 35+100, oraz po stronie lewej 49+600 – 50+000.
 • Wstępne rozłożenie warstwy mrozoochronnej w km 33+760 – 34+500.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Prace rozbiórkowe podpory P1 oraz P2
  • Wykonanie kotew gruntowych zabezpieczających jezdnię północną.
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie korpusu Podpora P1.
 • Obiekt MA-33
  • Skucie głowic pali wielkośrednicowych fi 1200.Podpory P1, P2, P3.
  • Wykonanie próbnego obciążenia pala wielkośrednicowego podpory P1.
 • Obiekt PZ-35a
  • Betonowanie ław fundamentowych podpory P3 segment 1.1 oraz 2.1.
  • Wykonanie pali prefabrykowanych wbijanych Podpory P1
  • Wykonanie ścian żelbetowych podpory P2.
  • Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych podpory P3.
 • Obiekt PZ-36a
  • Wykonanie pali wbijanych prefabrykowanych wbijanych podpory P2.
  • Betonowanie ław i ścian żelbetowych Podpory P2.

Roboty branżowe

 • Budowa kanalizacji i urządzeń oczyszczających
 • Budowa zbiornika ZE-44 – budowa kanalizacji KD 120.
 • Budowa zbiornika ZE-45 – odhumusowanie.
 • Budowa zbiornika ZE-47 – roboty ziemne, umocnienie zbiornika
 • Budowa zbiornika ZE-50 – roboty ziemne, odhumusowanie.

Energetyka

 • Nie prowadzono robót.
Rodzaj wykonywanych robót Zaawansowanie procentowe wykonanych robót w bieżącym okresie rozliczeniowym 
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 3,3%
DZIAŁ OGÓLNY
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 7,4%
Roboty ziemne 3,0%
Podbudowy 6,7%
ROBOTY MOSTOWE  
Obiekt WA-30 1,2%
Obiekt WA-31 14,6%
Obiekt MA-33 1,2%
Obiekt PZ-35a 4,6%
Obiekt PZ-36a 5,6%
ROBOTY BRANŻOWE  
Zbiorniki retencyjne 3,9%
Kanalizacja deszczowa 0,0%
Telekomunikacja 4,3%