Raport miesięczny – grudzień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty:

Warunki ogólne

 • Zatwierdzono Projekt COR 12 – zabezpieczenie wyjazdów z budowy w rejonie obiektów mostowych PZ35a i PZ36a
 • Kontynuowano prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa przy łącznicy węzeł Iłowa

Roboty drogowe i zieleń

 • Roboty ziemne (wykopy) – Zjazd publiczny na Orlen.
 • Roboty ziemne (nasypy) – PZ-35a strona północna i południowa.
 • Transport humusu z odcinka km 47+800 – 48+000.
 • Kruszenie materiału z rozbiórki nawierzchni betonowej.

Roboty mostowe

 • Obiekt WA-30
  • Betonowanie ustroju nośnego
 • Obiekt WA-31
  • Betonowanie ustroju nośnego
 • Obiekt MA-33
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych
  • Wstrzymane prace na podporze P2
 • Obiekt PZ-35a
  • Skucie głowic pali prefabrykowanych wbijanych podpory P1
  • Wykonanie próbnego badania statycznego pali podpory P1
  • Zbrojenie oraz szalowanie sześciu segmentów fundamentu podpory P1
  • Betonowanie sześciu segmentów fundamentu podpory P1
 • Obiekt PZ-36a
  • Odkopanie głowic pali prefabrykowanych wbijanych podpory P1
  • Wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpory P1
  • Wykonanie badania próbnego statycznego pali prefabrykowanych podpory P1
  • Rozpoczęcie prac zbrojarskich fundamentu P1

Roboty branżowe

 • KANALIZACJA DESZCZOWA I ZBIORNIKI
  • Budowa zbiornika nr 41 – roboty ziemne, uszczelnieni i umocnienie dna i skarp zbiornika,
  • Budowa zbiornika nr 39 – roboty ziemne, uszczelnieni i umocnienie dna i skarp zbiornika,
  • Budowa zbiornika nr 38 – roboty ziemne,
  • Budowa zbiornika nr 37 – roboty ziemne,
  • Budowa kanalizacji KD 132, km 47+500,
  • Budowa kanalizacji DKD129, km 46+300.

TELETECHNIKA

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej  średnicy 110, km 46+600 – 47+500, 33+760 – 34+200
Zaawansowanie procentowe postępu prac
Opis planowanych do wykonania robót  wykonano w okresie rozliczeniowym
Procentowe zaawansowanie dla całości robót 2,1%
DZIAŁ OGÓLNY  
Wymagania ogólne oraz Zaplecze IK i W 2,3%
ROBOTY DROGOWE I ZIELEŃ  
Roboty przygotowawcze 3,3%
Roboty ziemne 2,9%
Podbudowy 0,5%
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 0,0%
ROBOTY MOSTOWE
Obiekt WA-30 14,8%
Obiekt WA-31 9,3%
Obiekt MA-33 0,0%
Obiekt PZ-35a 5,7%
Obiekt PZ-36a 3,8%
ROBOTY BRANŻOWE
Kanalizacja deszczowa 3,3%
Zbiorniki retencyjne 7,0%
Przebudowa i budowa linii SN 0,0%
Przebudowy linii WN 0,0%
Telekomunikacja 1,6%