Raport miesięczny – sierpień 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej w km 53-59 i 65-65+500 rozbiórka poboczy, odhumusowanie w km 50+000-50+200, 53+200-55+600, w. Luboszów, łącznice MOP płd., okolic obiektów PZ39a, PZ40a, Ma44, PZ45a, PZ55, rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, wywóz gruzu betonowego, inwentaryzacja drzew do wycinki, roboty ziemne 50+200-53, 55+600-64+500, …

Raport miesięczny – sierpień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Uzgodniono i wprowadzono projekt Tymczasowej Organizacji  Ruchu: COR7 dla odcinka trasy głównej  – schematy szybko postępujące Trwają uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR10 – zabezpieczenie przejazdu przy obiektach PZ-35a i PZ-36a. Przekazano miesięczny raport przyrodniczy oraz nadzoru archeologicznego. Trwają prace przygotowawcze placu pod magazyn kruszywa …

Raport miesięczny – lipiec 2021

Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej, Rozbiórka poboczy, Odhumusowanie, Rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, Wywóz gruzu betonowego, Inwentaryzacja drzew do wycinki, Wykopy, Nasypy, Wycinki, mulczowanie i karczowanie drzew w pasie drogowym, Ogrodzenia tymczasowe, Budowa nawierzchni tymczasowych rond na węzłach Golnice i Luboszów 2. Mostowa Oczyszczanie obiektów …

Raport miesięczny – lipiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu: COR6 organizacja ruchu na czas budowy ronda tymczasowego Węzeł Iłowa w km 37+500, COR8 wjazd/wyjazd z budowy w km 49+850, COR5 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 42+100. Uzgodniono projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu: COR5 dla odcinka trasy głównej w …

Raport miesięczny – czerwiec 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano w poszczególnych branżach: Lp. Branża Opis wykonanych prac 1. Drogowa Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej trasy głównej, Rozbiórka poboczy Odhumusowanie, Rozbiórka barier stalowych, oznakowania pionowego, urządzeń BRD, Inwentaryzacja stanu 0, Inwentaryzacja drzew do wycinki, Inwentaryzacja granic PD, Wycinki, mulczowanie i karczowamiie drzew w pasie drogowym, Mulczowanie i karczowanie w Nadleśnictawach …

Raport miesięczny – czerwiec 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR3 objazd dla zamknięcia drogi powiatowej 1079F. Podpisano porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w związku z wykorzystaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 296 do obsługi inwestycji, a także z Gminą Iłowa oraz Powiatem Żagań w sprawie drogi gminnej (dotyczy …

Raport miesięczny – maj 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano: inwentaryzację stanu 0, inwentaryzację drzew do wycinki, inwentaryzację granic PD, inwentaryzację przyrodniczą zakończono protokołem za maj, inwentaryzacje ornitologiczno – hiropterologiczne obszarów drzew przeznaczonych do wycinki, rozpoznanie saperskie, ujawniony niewybuch został wywieziono przez patrol saperski, wycinki drzew w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów, mulczowanie i karczowanie w Nadleśnictawach Bolesławiec, Chocianów, rozpoczęto wycinki …

Raport miesięczny – maj 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu COR4 dla odcinka trasy głównej w km 34+300 – 36+100 (zjazdy do obiektów mostowych). Wykonano przejazd tymczasowy kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary w km 89,517 przy obiekcie WA30. Uzgodniono warunki tymczasowej organizacji ruchu na styku odcinka …

Raport miesięczny – kwiecień 2021

W okresie, który obejmuje raport wykonywano: inwentaryzację stanu 0, inwentaryzację drzew do wycinki, ustalenie granic PD, inwentaryzację przyrodnicza zakończono protokołem początkowym, inwentaryzację ornitologiczna obszarów drzew przeznaczonych do wycinki, rozpoznanie saperskie, dostawę separatorów ruchu, uzgodnianie porozumień z Nadleśnictawami Bolesławiec, Chocianów, Śiętoszów, opracowywanie projektów COR, kontraktację robót, weryfikację otrzymanej dokumentacji projektowej, tyczenie fundamentów obiektów PZ, rozpoczęto wycinkę …

Raport miesięczny – kwiecień 2021

Wykonawca w bieżącym okresie sprawozdawczym wykonał następujące roboty: Warunki ogólne Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu COR1 w km 41+100 – 50+350 oraz COR2 tj. wykonanie zjazdu na plac magazynowy przy łącznicy węzeł Iłowa. Uzgodniono i otrzymano zgodę na wykonanie przejazdu tymczasowego kategorii F na linii kolejowej 282 relacji Miłkowice – Żary w km 89,517 przy obiekcie …